Razvoj aplikacije za anketiranje

Za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani smo razvili spletno aplikacijo za anonimno in prostovoljno izpolnjevanje anket.

 

Naročnik:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Opis projekta:

Študentska anketa je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o študijskem procesu, programih, predmetih in pedagoškem delu izvajalcev. Študent EF v okviru ankete enkrat letno oceni izvedbo predmeta ter visokošolske učitelje in sodelavce, ki so sodelovali pri izvajanju posameznih izvedb predmetov v tekočem študijskem letu. Rezultati anketiranja služijo kot podlaga pri pripravi posameznih predmetov, izboljšavah programov in načinu izvedbe. Za Ekonomsko fakulteto smo razvili modularno rešitev, ki omogoča enostavno nadgradnjo rešitve z novimi funkcionalnostmi, enostavno dodajanje novih tipov anket, novih analiz in novih poročil. Aplikacija omogoča tudi enostavno pripravo poročil in statistike.

 

Uporabljene tehnologije in orodja:

- MVC

- MS SQL

- Html, jquery, css, Ajax, json

- Git