Sodelovanje pri razvoju elektronske zemljiške knjige

Podjetju SRC d.o.o. in Vrhovnemu sodišču RS smo pomagali pri razvoju elektronske zemljiške knjige.

 

Naročnik:

SRC d.o.o.

 

Opis projekta:

V sklopu projekta eUprava smo podjetju SRC d.o.o. in Vrhovnemu sodišču RS pomagali pri izvedbi elektronske zemljiške knjige Republike Slovenije. Spletna rešitev poenostavlja, hitri in z opustitvijo "papirologije" tudi niža stroške zemljiškoknjižnih postopkov.

Aplikacija ponuja naslednje funkcionalnosti:
- registracija in prijava z digitalnimi kvalificiranimi potrdili,
- vnos zemljiškoknjižnih predlogov,
- interakcija z aktivni postopki za pridobitev dodatne dokumentacije,
- začasno skladiščenje postopkov,
- poizvedbe v katastru zemljišč o statusu pocesov,
- poizvedbe v katastru zemljišč o lastnostih nepremičnine,
- poročila,
- sistem za hranjenje dokumentacije.

Rešitev je integrirana z AJPES-ovim sistemom za pridobivanje podatkov o pravnih osebah in s storitvijo SIGEN-CA za preverjanje veljavnosti digitalnih potrdil.

Aplikacija vključuje grafični vmesnik za zunanje uporabnike (odvetnike, notarje, nepremičninske agente) ter Java Swing klient za interne uporabnike. Uporabljena sta bila dva backend sistema: prvi za opravljanje funkcionalnosti eksternih procesov in drugi za opravljanje funkcionalnosti notranjih procesov. Za komunikacijo med backend sistemom in klienti je uporabljen hessian protokol.

 

Uporabljene tehnologije in orodja:

- Java 1.5 SE
- Apache HTTP Server
- JBoss and WebLogic application servers
- Spring framework: Spring Core, Spring Security, Spring Batch
- Apache Mule
- Linux operating system
- Oracle RDBMS
- XHTML 1.0, CSS 2, javascript + jQuery