Rešitvi za Slovenski državni holding

Za našega naročnika smo razvili spletni aplikaciji »Prijava nepravilnosti« in »Portal Kadrovske Komisije«.

 

Za našega naročnika smo razvili spletni aplikaciji »Prijava nepravilnosti« in »Portal Kadrovske Komisije«. 
Portal Kadrovske komisije v javnem delu portal kandidatom omogoča vpis in elektronsko prijavo kandidature za nadzornike družb v upravljanju Slovenskega državnega hoding d.d., v zalednem delu pa upravljanje prijav na delovno mesto nadzornikov ter upravljanje akreditacij (sprejem in obravnava prijav ter podpora postopku izbire ustreznih kandidatov za delovno mesto). 
Prijava nepravilnosti naročniku omogoča katera omogoča elektronsko prijavo in spremljanje procesa upravljanja prijavljenih nepravilnostih (sledenje in obravnava prijav). 
Obe rešitvi sta zasnovani kot standardna trinivojska spletna aplikacija s sledečimi tehnologijami:
- Spring, Spring Security, Spring MVC, Spring Data, Spring Boot
- Thymeleaf
- Microsoft SQL
- Hibernate
- Java 1.8

Za našega naročnika smo razvili spletni aplikaciji »Prijava nepravilnosti« in »Portal Kadrovske Komisije«. 

Portal Kadrovske komisije v javnem delu portal kandidatom omogoča vpis in elektronsko prijavo kandidature za nadzornike družb v upravljanju Slovenskega državnega hoding d.d., v zalednem delu pa upravljanje prijav na delovno mesto nadzornikov ter upravljanje akreditacij (sprejem in obravnava prijav ter podpora postopku izbire ustreznih kandidatov za delovno mesto). 

Prijava nepravilnosti naročniku omogoča katera omogoča elektronsko prijavo in spremljanje procesa upravljanja prijavljenih nepravilnostih (sledenje in obravnava prijav). 

Obe rešitvi sta zasnovani kot standardna trinivojska spletna aplikacija s sledečimi tehnologijami:

- Spring, Spring Security, Spring MVC, Spring Data, Spring Boot

- Thymeleaf

- Microsoft SQL

- Hibernate

- Java 1.8