Razvoj večkanalnega portala

Za podjetje Tušmobil d.o.o. smo razvili večkanalni portal za kreiranje portalskih strani, upravljanje z vsebino in dostop z mobilnimi napravami.

 

Naročnik: 

Tušmobil d.o.o.

 

Opis projekta:

Za podjetje Tušmobil d.o.o. smo razvili večkanalni portal, ki zduržuje naslednje funkcionalnosti:
- splošne portalske funkcionalnosti za preprosto in hitro kreiranje strani,
- optimizacija za pravilno prikazovanje in delovanje na najširšem naboru mobilnih naprav,
- sistem za upravljanje z vsebinami na portalu (CMS),
- orodje za večkanalno dostavljanje vsebine - XHTML v WML 1.1, WML 1.2, WML 1.3,  cHTML (iMode), HTML, XHTML, XHTML-MP.

 

Uporabljene tehnologije in orodja:

- Java EE
- Struts
- Tiles
- JSR 170
- JSR 168 (Portlet support)
- jBPM
- Java SE
- WURFL
- MySQL database