eČebelar

Rettro d.o.o. je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) razvil spletno in mobilno platformo za čebelarjenje, imenovano "eČebelar".


 

Naročnik:

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS)

 

Opis projekta:

Rettro d.o.o. je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) razvil spletno in mobilno platformo za čebelarjenje, imenovano "eČebelar". Projekt, sofinanciran s strani evropskega sklada za regionalni razvoj, predstavlja napreden in inovativen pristop ČZS k dolgoročnemu reševanju problematike slovenskega čebelarstva in je rezultat večletnih prizadevanj ČZS za ohranjanje populacije avtohtonih čebel v Sloveniji.

Platforma vključuje mobilno in spletno aplikacijo, namenjeno elektronskemu evidentiranju stanja čebelnjakov, vrednotenju in spremljanju parametrov, podpori čebelarskim opravilom in svetovanju čebelarjem pri izvajanju teh opravil. Čebelarje opozarja in obvešča o napovedih medenja, izobraževanjih, tečajih in drugih vsebinah. Omogoča spletno in mobilno prijavo na izobraževanja, preko spleta pa je mogoč tudi dostop do gradiv. Uporabniki si lahko prilagajajo vsebine glede na njihovo področje zanimanja tako na spletu kot tudi preko pametnih telefonov.

 

Uporabljene tehnologije in orodja:

- C#

- .NET Framework

- jQuery, json,

- MS SQL Studio

- Phone Gap

- MS Azure

- orodja: Red Gate SQL Compare in SQL Data Compare, Jira