Datafund

Razvoj platforme za upravljanje z osebnimi podatki

 

Datafund platforma predstavlja protokol in distribuirano aplikacijo (dApp), ki hrani osebne podatke, zagotavlja varno hrambo in omogoča izmenjavo podatkov.  Platforma varuje in ščiti zasebnost posameznikov in hkrati omogoča podjetjem, da sodelujejo v pravični izmenjavi osebnih podatkov. 

 

Uporabljene tehnologije:
- Arhitektura mikroservisev
  - Kubernetes, Lagom, 
  - REST API
- Programski jezik Scala
- Podatkovna baza PostgreSQL
- ReactJS

 

Uporabljene tehnologije:

- Arhitektura mikroservisev:

  - Kubernetes, Lagom, 

  - REST API

- Programski jezik Scala

- Podatkovna baza PostgreSQL

- ReactJS