20. 11. 2012

Prvi izziv

Smo prejemniki subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta starosti.

 

Smo prejemniki subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta starosti in sicer ene osebe.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 Evropskega socialnega sklada v okviru 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in 4.1. prednostne usmeritve “Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti” v okviru operacije program “Prvi izziv”.

Začetek operacije: 20.11.2012

Konec operacije: 20.02.2014