02. 12. 2013

eČebelar

Nova spletna in mobilna aplikacija eČebelar: sodoben pristop k čebelarjenju

 

Konec novembra 2013 je bila na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije objavljena nova spletna in mobilna aplikacija eČebelar, ki jo je Čebelarska zveza Slovenije v letošnjem letu razvijala skupaj našimi strokovnjaki. Na projektu, za katerega je ČZS izpolnila stroge zahteve za sofinanciranje EU in za katerega je pridobila sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj, je bil uporabljen napreden in inovativen pristop k dolgoročnemu reševanju problematike slovenskega čebelarstva.

Kaj je aplikacija eČebelar?

 eČebelar je aplikacija, namenjena predvsem čebelarjem članom ČZS, ki lahko dostopajo do vseh čebelarskih vsebin in funkcionalnosti aplikacije, poleg tega pa nudi veliko koristnih vsebin, informacij in zanimivosti tudi nečlanom in ljubiteljem čebelarske dejavnosti. Razvita je v obliki spletne in mobilne aplikacije, kar pomeni, da jo uporabniki lahko uporabljajo tako na računalnikih, kot tudi na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Slednje je zelo priročno v primeru uporabe aplikacije na terenu, neposredno pri izvajanju čebelarskih opravil (npr. pri pregledovanju čebeljih družin lahko uporabnik že na terenu zabeleži opažanja v virtualni panj na svoji mobilni napravi).

Kaj ponuja aplikacija eČebelar?

 eČebelar omogoča vodenje evidenc o čebelnjakih in panjih, pregledovanje in urejanje panjskih listov, vpisovanje pomembnejših dogodkov v panju ter vrednotenje panjev v čebelnjaku. Opazovalno napovedovalna služba objavlja napovedi medenja po Sloveniji, ki jih v aplikaciji lahko enostavno pregledujete, filtrirate jih lahko po posameznih okoliših, ki vas zanimajo, ali po posameznih opazovalnih postajah in spremljate zgodovino meritev po postajah. eČebelar omogoča tudi spremljanje razpisanih izobraževanj in tečajev, ki jih organizira ČZS, elektronsko prijavo na izbrana izobraževanja in tečaje ter pregledovanje gradiv za pripravo nanje. Poleg tega lahko preko Obveščevalnika prejemate tudi izbrane novice in obvestila ČSZ v zvezi z napovedjo medenja, izobraževanji in tečaji ter ostala sporočila, ki jih pošilja Čebelarska zveza Slovenije. V nadaljevanju sledi podrobnejši opis modulov.

“Virtualni panj”

Omogoča vodenje evidenc o vaših čebelnjakih in panjih, pregledovanje in urejanje panjskih listov ter vpisovanje pomembnejših dogodkov v panju.

Na podlagi vpisanih podatkov aplikacija opozarja in svetuje o čebelarskih opravilih v obliki naprednega čebelarskega mentorja.

Virtualni panj omogoča tudi vrednotenje panjev v čebelnjaku po različnih kriterijih ali kombinacijah kriterijev, kot so npr. obarvanost obročkov zadka, živalnost, rojivost itd. Vrednotenje temelji na medsebojni primerjavi vaših čebeljih družin, saj aplikacija na podlagi vpisanih opažanj ob pregledih in vgrajenega strokovnega modela rangiranja, razvrsti vaše čebelje družine v skupino nadpovprečnih, povprečnih in podpovprečnih družin. Rezultate rangiranja lahko pregledujete v obliki seznama, omogočen pa je tudi prikaz v obliki grafa s trendi in izvoz podatkov.

“Napoved medenja”

 Na strani Napoved medenja lahko pregledujete podatke meritev s postaj Opazovalno napovedovalne službe, ki jih objavlja ČZS. Uporabnik si lahko v uporabniških nastavitvah izbere tudi posamezne postaje, za katere želi spremljati napoved medenja.

“Obveščevalnik”

 ČSZ preko Obveščevalnika aplikacije eČebelar svoje uporabnike obvešča o različnih dogodkih, aktualnih vsebinah, spremembah in drugih zanimivostih. Uporabnik si lahko nastavi načine prejemanja sporočil v razdelku Nastavitve (prejemanje preko e-pošte ali na mobilno napravo v obliki potisnih sporočil), kot tudi vsebine, za katere želi sprejemati sporočila. Te vsebine so vezane na izbrane okoliše, ki jih izberete v Nastavitvah, tako za napoved medenja, kot tudi za splošna obvestila, spremljanje izobraževanj in tečajev ter njihovih tem. Poleg sporočil, ki jih pripravi ČZS, pa aplikacija pošilja tudi številne avtomatske opomnike in opozorila, kot so npr. alarm o negativnih donosih na izbranih okoliših (v primeru dlje časa trajajočih oz. ustrezno velikih negativnih donosov v okolišu izbranih opazovalnih postajah), opomnik na prijavljeno izobraževanje ali tečaj 3 dni pred začetkom, opomnik za udeležbo na strokovno obveznih izobraževanjih, v primeru da uporabnik v zadnjih dveh letih in pol na njih ni bil udeležen), napovedniki novih izobraževanj, tečajev itd.

Obvestila za mobilno aplikacijo lahko sprejemate tudi v obliki potisnih sporočil, kar omogoča prejemanje sporočil tudi, ko aplikacija ni v aktivni uporabi.

“Izobraževanja” in “Moja izobraževanja”

 Čebelarska zveza Slovenije redno razpisuje izobraževanja in tečaje s področja čebelarstva. V aplikaciji eČebelar lahko spremljate razpisana izobraževanja in tečaje, pregledujete osnovne informacije o njih ter se prijavite na izobraževanje ali tečaj. V spletni aplikaciji lahko pridobite tudi objavljena gradiva za predhodno pripravo na izobraževanje ali tečaj, pogledate opis predavateljev, kot tudi svojo zgodovino udeležbe.

“Čebelarski mentor”

 Čebelarski mentor je publikacija Čebelarske zveze Slovenije, objavljena v aplikaciji eČebelar v elektronski obliki, ki ponuja osnovne informacije o čebelarjenju. V okviru modula Virtualni panj je na voljo tudi napredni čebelarski mentor, namenjen strokovnemu svetovanju in usmerjanju pri izvajanju čebelarskih opravil tako čebelarjem začetnikom, kot tudi izkušenejšim čebelarjem.

“Ob piku čebele”

 Modul prikazuje osnovne napotke za ravnanje ob piku čebele.

Kako lahko pridem do aplikacije ebelar?

Do spletne aplikacije eČebelar lahko dostopate preko spletne strani Čebelarske zveze Slovenije, ali pa preko te povezave.

Za uporabo aplikacije se je potrebno registrirati in ustvariti profil. Za dostop do Virtualnega panja in prejemanje sporočil v zvezi z napovedjo medenja je potrebno v profil vpisati tudi člansko številko Čebelarske zveze Slovenije (dostop je odobren na podlagi potrditve s strani Čebelarske zveze Slovenije).

Uporabnikom pametnih telefonov in tabličnih računalnikov je na voljo tudi mobilna aplikacija. Za uporabnike mobilnih naprav s platformo Android, Windows in iOS je aplikacija že na voljo v spletnih trgovinah Google Play, Windows Store in App Store, medtem, ko bo za mobilne naprave s platformo Firefox OS na voljo po prihodu telefonov s to platformo na na tržišče. Mobilna aplikacija je brezplačna.

Vtisi uporabnikov

Brane Borštnik, udeleženec usposabljanja in uporabnik sistema eČebelar Program je po čebelarski strokovni plati strokovno zelo dobro pripravljen in kar je bistveno, je tudi prijazen uporabniku. Njegova uporaba je preprosta. Jaz mislim, da je to čudovita zadeva, ne samo za mlade čebelarje, ampak tudi tiste, ki smo že nekoliko v sivih, starejših letih. Aplikacija je uporabna, zato upam in sem trdno prepričan, da se bo med slovenskimi čebelarji kmalu prijela.

Janez Dremelj, udeleženec usposabljanja in uporabnik sistema eČebelar Udeležil sem se usposabljanja za uporabo eČebelarja. Zadeva se mi zdi zelo zanimiva. Za mene osebno bo ta aplikacija najbolj uporabna glede rangiranja čebeljih družin. Kot vzrejevalec bom dobil lepo sliko, kako se razlikuje družina od družine. Je pa res, da je ta funkcija primernejša za čebelarje z manjšim število čebeljih družin oz. lahko tudi za večje, vendar bo potrebno več zapisovanja opažanj na panjski list. To nam bo pokazalo in prineslo določene rezultate, ki bodo uporabni.