Vizija, cilji in poslanstvo podjetja

Naša vizija je podjetje, ki ga sestavljajo zaposleni, ki s svojim znanjem, timskim delom in kakovostnimi storitvami uspešno obvladujejo IT izzive sedanjosti in prihodnosti ter pri tem uživajo.

 

Na poslovanje gledamo dolgoročno in poskušamo najbolje zadovoljiti potrebe naših strank. Z zadovoljnimi strankami želimo graditi dolgoročna partnerstva. Zavzemamo se za boljšo informatizacijo družbe, ki bi privedla do višjega družbenega standarda. 

 

Zastavili smo si dolgoročne cilje. Naš temeljni cilj je kakovostno zadovoljevanje potreb naših strank, ki bo temeljilo na popolnih in kakovostnih storitvah.


Pomemben cilj podjetja so tudi zadovoljni zaposleni, ki se nenehno izobražujejo.